Нийт монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын жагсаалт
    Бүгдийг харах
    Бүгдийг хураах
    Худалдаж авах
Стандартын төрөл : 59.080.30   Нэхмэл даавуу
Хамаарагдах стандартууд

2483
Стандартын тухай тайлбар : Энэ стандарт нь ширмэл зулхайн чанарын үзүүлэлтийг шинжлэх аргыг тогтооход хамаарна


Хайх түлхүүр үгс : Ширмэл зулхай. Шинжлэх арга
296
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт нь механик аргаар үйлдвэрлэсэн гэрийн эсгийний чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

 

 
Хайх түлхүүр үгс : Гэрийн эсгий. Техникийн шаардлага
1096
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт нь механикжсан аргаар үйлдвэрлэсэн гэрийн эсгийний чанарын үзүүлэлтийг шинжлэх аргыг тогтооход хамаарна.

 
Хайх түлхүүр үгс : Гэрийн эсгий. Шинжлэх арга
2481
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт нь дулаалгын зориулалттай ширмэл зулхайн чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

 
Хайх түлхүүр үгс : Ширмэл зулхай. Техникийн шаардлага
5564
Стандартын тухай тайлбар :

2.1 Энэ стандартын шаардлага нь техникийн эсгий, түүгээр хийсэн эд ангиудад (жийргэвч, жийрэг, шүүлтүүр, тусгаарлагч материал) хамаарна.

 

2.2 Уг стандартыг техникийн эсгий, түүгээр хийсэн эд ангиуд (жийргэвч, жийрэг, шүүлтүүр, тусгаарлагч материал)-ыг үйлдвэрлэх болон тэдгээрийг ашиглах үйлдвэр аж ахуйн газруудад хэрэглэнэ


Хайх түлхүүр үгс : Нэхмэл даавуу Техникийн эсгий, түүгээр хийсэн эд ангиуд
5084
Стандартын тухай тайлбар :

Энэхүү стандартад нэхмэл материал болон нэхмэл бүтээгдэхүүний зузааныг тусгай зориулалтын дарагчийн тусламжтайгаар тодорхойлох аргыг тусгайлан заасан байна. Энэ нь шалны дэвсгэр, нэхээсгүй эдлэл, гео-нэхмэл эдлэлийн болон цувныдаавуунд тохирохгүй бөгөөд тэдгээрт тохирсон Олон улсын стандартыг тусад нь боловсруулсан байдаг. (В хавсралтыг харах).
Хайх түлхүүр үгс : Нэхмэл. Нэхмэл бүтээгдэхүүний зузаан тодорхойлох
9866-2
Стандартын тухай тайлбар :

Наалт наах, хээ тавих зэрэг хувцас үйлдвэрлэх технологи ажиллагааны үед нэхмэл даавуунд хуурай дулаанаар үйлчлэхэд тухайн даавуунд гарах хэмжээний өөрчлөлтийг тодорхойлоход энэхүү стандарт хамаарна.
Хайх түлхүүр үгс : Нэхмэл. Нам даралтанд хуурай дулаанаар үйлчлэхэд даавуунд гарах өөрчлөлт. 2-р хэсэг: Даавууны агшилт тодорхойлох
6006
Стандартын тухай тайлбар : Энэ стандарт нь бүх төрлийн ээрмэлийг савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.Хайх түлхүүр үгс : Ээрмэл бүтээгдэхүүн. Савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлага
3703
Стандартын тухай тайлбар : Энэ стандарт нь бүх төрлийн ширхэгт, ээрмэл, нэхмэлийн материал дахь үлдэгдэл шүлтийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.Хайх түлхүүр үгс : Нэхмэл. Үлдэгдэл шүлтийн хэмжээг тодорхойлох арга
3700
Стандартын тухай тайлбар : Энэ стандарт нь бүх төрлийн ширхэгт, ээрмэл, нэхмэлийн материал дахь үлдэгдэл хүчлийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.Хайх түлхүүр үгс : Нэхмэл. Үлдэгдэл хүчлийн хэмжээг тодорхойлох арга
Хуудас : « | 1 | 2 |  »