Нийт монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын жагсаалт
    Бүгдийг харах
    Бүгдийг хураах
    Худалдаж авах
Стандартын төрөл : 71.040.30   Химийн урвалж
Хамаарагдах стандартууд

4617
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт нь химийн шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.

 
Хайх түлхүүр үгс : Химийн задлан шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжууд. 3-р бүлэг: Үзүүлэлтүүд 2-р цувралууд
30
Стандартын тухай тайлбар :

Энэхүү аргазүйн удирдамж нь стандартчилсан загвар, ялангуяа стандартчилсан загварын гэрчилгээ болон түүнд хамаарагдах баталгаажуулалтын тайланг гаргахад хэрэглэдэх нэр томъёо, утгыг тогтоосон.
Хайх түлхүүр үгс : Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт
30
Стандартын тухай тайлбар :

Энэхүү аргазүйн удирдамж нь стандартчилсан загвар, ялангуяа стандартчилсан загварын гэрчилгээ болон түүнд хамаарагдах баталгаажуулалтын тайланг гаргахад хэрэглэдэх нэр томъёо, утгыг тогтоосон.
Хайх түлхүүр үгс : Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт
4595
Стандартын тухай тайлбар :

Стандартын энэ бvлэг нь энэхvv зааврын дагуу аналитик химид эн тэргvvнд ашиглагддаг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудад зориулагдана.

Энэхvv баримт бичгиг нь урвалжийн шинж чанарт тавих шаардлага, тvvнийг шалгах ерөнхий аргуудыг тусгасан 6353/1 Олон Улсын Стандарттай холбоотойгоор хэрэглэгдэх ба тухайлбал стандартыг зөв хэрэглэх шаардлагын талаар ерөнхий мэдээллийг өгч чадна.

6353/1 гэсэн ISO-ын 4 пунктэд дараахь vндсэн бэлтгэл ажлын талаар тусгасан байна. Vvнд:

            I, 11, 111 гэсэн шингэрvvлэлттэй стандарт уусмалууд  (СУ) бэлтгэх

            Урвалжуудын уусмал (УУ) бэлтгэх

            Индикаторын уусмал (ИУ) бэлтгэх

            Харин ISO - 6353 тоот стандартын тодотголтой ишлэлvvд нь ISO - 6353/1 тоот стандартад хамаарна.
Хайх түлхүүр үгс : Химийн шинжилгээний зориулалттай урвалжууд
34
Стандартын тухай тайлбар :

1.1        Энэхүү Аргазүйн удирдамжид стандартчилсан загвар үйлдвэрлэх чадавхиа хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж байгаа стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчийн хангавал зохих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон байгаа.

 

1.2        Энэхүү Аргазүйн удирдамж нь чанарын тогтолцоог боловсруулж, хэрэгжүүлэх гэж байгаа стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчид, мөн эдгээр байгууллагын чадавхийг үнэлэх итгэмжлэлийн, баталгаажуулалтын болон бусад холбогдох байгууллагуудад зориулагдсан болно.

 

1.3       Энэхүү Аргазүйн удирдамжид стандартчилсан загвар үйлдвэрлэхэд тавих чанарын тогтолцооны шаардлагыг тогтоосон байгаа. Мөн стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчдийн чанар хангалтын ерөнхий журмын хэсэг болгон ашиглахаар зориулагдсан болно.
Хайх түлхүүр үгс : Стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчдийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага
35
Стандартын тухай тайлбар :

Стандартчилсан загвар нь материалын болон дээжийн судалгаа хийдэг хими, биологи, эм зүй, физик болон бусад шинжлэх ухааны хэмжлийн үр дүнгийн нэгж дамжуулалт гэдэг ухагдахууныг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ихэнх хэмжил нь аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ)-аас нэгж дамжуулан хийгддэг бөгөөд энэ нь хэмжлийн эталоны үүрэг гүйцэтгэнэ. Зарим АСЗ нь зохион бүтээх, аттестатчилах явцад өөрсдөө СИ систем рүү нэгж дамжуулагддаг байхад бусад нь аттестатчиллын үндсэн хэсэг болох хэмжлийн цувралын тодорхой нэг хэсгийн хувьд үнэн байдаг. Энэхүү удирдамж нь хийн хольцоос биологийн материал хүртэл маш өргөн хүрээний материал (матриц) болон химийн найрлагаас физикийн болон дархлаа судлалын чанар хүртэл маш өргөн хүрээтэй судалгааг хамарна.

 

АСЗ-ыг багаж, тоног төхөөрөмжийн калибровк, хэмжлийн аргын баталгаажуулалт, материалын холбогдох утгыг тогтоох зориулалтаар хэрэглэдэг. АСЗ-ын зохион бүтээх ажилд холбогдох нэг хэсэг болох түүний хэрэглээ нь энэхүү Удирдамжийн бас нэг сэдэв юм. Энэ Удирдамжид стандартчилсан загвар (СЗ) гэж аттестатчиллын  гэрчилгээгүй, тодорхой нэгжийн хувьд нарийн утгатай байх шаардлагагүй материалыг хэлнэ. Хэмжлийн шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарт АСЗ тэр бүр бэлэн байдаггүй тул СЗ нь АСЗ-ын нэгэн адил үүрэг гүйцэтгэдэг. Бусад салбарт СЗ нь АСЗ-тай адил үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ийм учраас эдгээр нь хэмжилзүйн дэд бүтцийн чухал хэсэг болдог.
Хайх түлхүүр үгс : Стандартчилсан загварын аттестатчилал – Ерөнхий болон статистик зарчим
78-2
Стандартын тухай тайлбар :

Сорилт туршилтын лабораториудад хэрэглэж байгаа арга, урвалж, тоног төхөөрөмжүүдийг хялбарчлах, оновчтой болгох, стандартчилах үүднээс энэ салбарт бэлтгэсэн олон улсын стандарт бүрийн буюу бусад олон улсын баримт бичгийг боломжийн хэрээр ойлгомжтой, ялангуяа уг баримт бичгийг бичсэн хэл төрөлх хэл нь биш уншигчдад ойлгомжтой байхаар төлөвлөж зохиовол зохино, ISO 78 тоот стоандартын энэ хэсэгт химийн шинжилгээний аргын бичлэг, найруулганд хэрэглэвэл зохих хэд хэдэн зарчмыг гаргаж өгсөн.
Хайх түлхүүр үгс : Хими. Стандартын бичлэг - 2-р хэсэг: Химийн шинжилгээний стандарт
117
Стандартын тухай тайлбар : Энэхүү стандарт нь  нил улаан туяаны спектрийг ашиглан органик ба органик бус бодисуудын чанарын ба тооны шинжилгээнд хэрэглэх үндсэн аргачлалыг тогтооно


Хайх түлхүүр үгс : Нил улаан туяаны спектрофотометрийн шинжилгээний ерөнхий аргачлал
114
Стандартын тухай тайлбар :

Энэхүү стандарт нь хийн хроматографийн багаж ашиглаж  органик болон органик биш нэгдлүүдийн тоон болон чанарын шинжилгээ хийх ерөнхий аргачлалыг тогтооно.
Хайх түлхүүр үгс : Хийн хроматографийн шинжилгээний ерөнхий аргачлал
4617
Стандартын тухай тайлбар :

Энэ стандарт нь химийн шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.
Хайх түлхүүр үгс : Химийн задлан шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжууд. 3-р бүлэг: Үзүүлэлтүүд 2-р цувралууд
Хуудас : « | 1 | 2 |  »